Bezoekadres: Foksdiep 2 8321 MK Urk.
Openingstijden: elke 2e woensdag en 4e dinsdag v.d. maand
van 11.00 - 14.00 uur
Post: Zuster Spinhovenlaan 11, 3981 CR, Bunnik
Telefoon: 06 57395653
shvb@verpleegkundigerfgoed.nl

Doelstelling

De SHVB verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken en ander historisch verpleegkundig materiaal en maakt deze toegankelijk. Dit draagt bij aan de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de verpleegkunde.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Prof. dr. Petrie Roodbol, voorzitter,
Dr. Cecile aan de Stegge, secretaris,
Mr. Henk Treure, penningmeester
Ida van Deth-Ruys, lid (tevens collectiebeheerder)
Dr. Liesbeth Hesselink, lid
Drs. Frank Bergevoet MA, lid

Collectie

Mevrouw M.A.J.M. Jaspars, adviseur behoud en beheer van de collectie

Financiën

De inkomsten van SHVB bestaan uit donaties, vergoeding bij uitleen van objecten en uit bijdragen voor rondleidingen aan bezoekers en groepen.

Belangrijk is dat SHVB blijvend financieel gesteund gaat worden om het verpleegkundig erfgoed te behouden.

SHVB heeft een ANBI status.

KvK Leiden 41167202
RSIN 8038.84.138
IBAN: NL54INGB0005252180
 

Werkwijze en vrijwilligers

De registratie van de collectie geschiedt volgens internatio­nale museale richtlijnen van Chenhall.

Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers van wie een groot aantal een verpleegkundige achtergrond heeft.

Contacten met verwante organisaties

SHVB is lid van de Nederlandse Museumvereniging.
Ook heeft SHVB regelmatig contact met het netwerk van Flevolandse musea.

Schenkingen

Het collectiewerk zou niet mogelijk zijn zonder schenkingen van particulieren en instellingen. De SHVB is de schenkers daarvoor bijzonder dankbaar.

Doneren?

SHVB is afhankelijk van donaties.

Alle giften zijn welkom. U kunt het overmaken op IBAN: NL54INGB0005252180 t.n.v.STICHTING HISTORISCH.VERPLEEGKUNDIG BEZIT of eerst contact  opnemen.

SHVB heeft de culturele ANBI status, wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.